16/12/11

Una assemblea plàcida

Aquest vespre s'ha celebrat a les instal·lacions de l'Estadi de Futbol de l'Hospitalet l'Assemblea Ordinària 2011 del Centre d'Esports l'Hospitalet, una 'reunió' sense cap tipus de novetats en què s'han aprovat els punts que apareixien a l'ordre del dia d'una forma unànima. Pobra assistència (uns 40 socis s'hi han donat cita), el més destacable més enllà dels números ha estat, d'una banda, la certificació de l'objectiu real del primer equip aquest exercici: disputar (amb garanties d'èxit) el play-off d'ascens a la Lliga Adelante. L'altra, reconegut més de passada, ha estat l'assumpció de certa part de culpa pel que fa a la manca d'idees, de fórmules, a l'hora d'aconseguir una major massa social per l'entitat. I és que a una pregunta del soci riberenc Jaume Oromí sobre la xifra real de socis i abonats de l'entitat riberenca, la resposta del president de l'Hospitalet, Miguel García, ha situat aquest número al voltant dels 400 socis i en 100 el d'abonats, aproximadament. Ha estat una de les poques intervencions en el torn de precs i preguntes, en una Assemblea en què el soci ha escoltat més que no pas intervingut.

I és que la crisi econòmica i la influència que això té en la subvenció que rep l'entitat ha centrat part de les explicacions tant per part del Sr. García com del Secretari General riberenc, Salvador Cabezas. En primer lloc, s'han aprovat punts corresponents al passat exercici, entre ells el pressupost que, un cop saldat el balanç d'ingressos i de despeses deixa un superàvit de 398,11 euros. De tot el reguitzell de xifres, la més destacable (per negativa) han resultat els 19.360 euros que es van ingressar en concepte de taquillatge en els 20 partits oficials disputats a l'Estadi la passada temporada, una xifra que no arriba a cobrir les despeses d'arbitratge, poc per sota dels 30.000 euros anuals. L'altra xifra destacada és la dràstica reducció de la subvenció de l'Ajuntament de l'Hospitalet pel que fa a l'activitat esportiva i, especialment, la partida que suposava la subvenció per la gestió del camp.

Tots dos factors influeixen de forma decisiva en el descens pressupostari pel que fa als ingressos que es calculen per l'exercici 2011-2012, que se situen en els 735.801 euros, més de 200.000 euros menys respecte als ingressos de l'exercici anterior (947.226,63 euros). Aquesta reducció, però, comporta un reequilibri pel que fa a les despeses, que s'estimen força igualades a la quantitat d'ingressos esperada, resultant en un balanç negatiu que ara mateix se situa en els 2.099 euros però que en paraules del president és una predicció perfectament subsanable al llarg de la temporada. Del pressupost comentat anteriorment previst per la temporada 2011-2012, 554.300 van destinats al primer equip, tant pel que respecta a sous, dietes i primes com pel que respecta a despeses pròpies com ara desplaçaments, equipament esportiu, material, etc.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada